Frame house, Anaktuvuk Pass

Frame house, Anaktuvuk Pass

Photo by Katie Mello, 2009